ثبت شکایات از فروشگاه گیفت کارت 98

جهت دریافت خدمات پشتیبانی، فقط و فقط از طریق شماره ها و تلگرام های ذکر شده اقدام فرمایید.

چنانچه دارای انتقاد / پیشنهاد یا شکایتی هستید، از فرم زیر جهت ارسال آن به "فروشگاه گیفت کارت" استفاده نمایید.